LÁ CÔN TOYOTA VIOS COROLLA ALTIS 3125012570

LÁ CÔN TOYOTA VIOS, COROLLA ALTIS 1.5L-3125012570

Lá côn Toyota Vios, Corolla Altis cấu tạo bao gồm moay ơ có then hoa ăn khớp với trục sơ cấp và một tấm kim loại tròn với vật liệu ma sát ghép lại bằng đinh tán quay theo trục sơ cấp

Đĩa côn Toyota Vios, Corolla Altis  được sản xuất tại Nhật Bản. Nên người sử dụng có thể yên tâm về chất lượng, cũng như những tính năng và độ bền của sản phẩm.